Diensten die notarissen leveren

Moet jij een officieel document vast laten leggen? Dan moet je hiervoor naar een notariskantoor. Veel mensen weten echter niet waarvoor zij allemaal bij een notaris terecht kunnen. Er zijn zelfs mensen die denken dat zij voor verzekeringen al naar een notaris moeten. Een notaris houdt zich echter niet bezig met zorg en gezondheid. Dit zijn zaken die jij als consument zelf moet regelen. Maar waarvoor ga je dan wel naar de notaris? In onderstaande tekst lichten wij enkele diensten uit die notarissen leveren.

money

Hypotheekakte

Wil jij geld lenen bij een bank of een hypotheekverstrekker? Dan richt jij je eerst direct tot één van deze partijen om te kijken wat er mogelijk is. Indien jij het geld daadwerkelijk wilt lenen, moet je eerst naar de notaris om een overeenkomst te tekenen. Deze overeenkomst is met name van belang voor de partij waarbij jij het geld leent. Dankzij deze overeenkomst garandeer je namelijk dat je niet nog meer schulden aan zult gaan. Voor de geldverstrekker is dit onmisbaar om jou het bedrag te lenen.

Een stichting of vereniging oprichten

In sommige gevallen kan het zinvol zijn om een stichting op te richten of een vereniging te stichten. Dit dient officieel bij de notaris vastgelegd te worden. Een stichting of vereniging wordt door ondertekening van een notariële akte gezien als een rechtspersoon. In dat geval moet er bijvoorbeeld een bestuur aangesteld worden dat de leiding heeft over de vereniging of stichting. Wanneer er een stichting gesticht wordt, moet het woord ‘stichting’ altijd onderdeel uitmaken van de naam. Dit is bij een vereniging niet het geval.

Last Will

Een testament opstellen

Ook voor het opstellen van een testament moet jij een notariskantoor bezoeken. De kans is groot dat jij al wel wist dat je hiervoor bij de notaris moet zijn. In het testament laat jij vastleggen wat er gebeurt met jouw bezittingenindien jij komt te overlijden. In een testament kunnen verschillende zaken worden vastgelegd. Vaak gaat het over het vermogen van een persoon, maar er kunnen ook materiële zaken worden opgenomen in het testament, zoals een woning. Door voor jouw dood een testament op te stellen, weet je zeker dat jouw bezittingen straks bij de juiste personen terechtkomen.