Wat is het verschil tussen een notaris en advocaat?

Iedereen heeft wel eens gehoord van de beroepen advocaat en notaris. Toch zijn er genoeg mensen die denken dat deze twee beroepen nagenoeg hetzelfde zijn. Ze lijken inderdaad redelijk op elkaar, maar hetzelfde zijn ze absoluut niet. Maar wat doe je als je het verschil niet weet? In dat geval is het voor jou waarschijnlijk niet duidelijk of je nu een advocaat in moet schakelen of toch een notaris. Om te voorkomen dat jij het niet meer weet, scheppen wij in deze tekst duidelijkheid. Jij leest hieronder namelijk wat het verschil is tussen een notaris en advocaat.

Notaris is altijd onpartijdig, advocaat partijdig

notaryHet voornaamste verschil tussen een notaris en advocaat vinden we in de rol die zij vervullen. Een notaris is altijd als onafhankelijke partij betrokken bij het tekenen van documenten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de overdracht van een huis of onroerend goed. De notaris kan in dat geval gezien worden als bemiddelaar tussen de verkopende en de kopende partij. We kunnen dus wel stellen dat een notaris onafhankelijk is. Hij zorgt er namelijk voor dat er problemen voorkomen worden op bepaalde gebieden tussen meerdere partijen. Een advocaat is daarentegen juist niet onafhankelijk, maar partijdig. Hij komt namelijk op voor de belangen van een individu of partij. Een advocaat is er dus juist om problemen op te lossen en is geen bemiddelaar.

Problemen met verzekeraar?

crimeAls volwassenen heb je ongetwijfeld een aantal verzekeringen afgesloten. Zo ben je vanaf je achttiende levensjaar bijvoorbeeld verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast heb jij mogelijk ook een aansprakelijkheidsverzekering, bijvoorbeeld wanneer jij een eigen bedrijf hebt. Met name in het geval van laatstgenoemde verzekering krijg je vaak te maken met een advocaat. Er kan namelijk een geschil zijn ontstaat tussen jou en een opdrachtgever. Indien het tot een rechtszaak komt, heb je natuurlijk niets aan een notaris. Hij kan jou namelijk niet verdedigen. Een advocaat kan dit wel. Hij komt op voor jouw belangen en zal er altijd een zo goed mogelijk resultaat uit proberen te slepen. In het geval van een geschil schakel je dus een advocaat in en voor een onpartijdige tussenpersoon moet je juist bij een notaris zijn.